česky slovensky deutsch

Akce

 • UPOZORNĚNÍ

 • Povinností provozovatele podle zákona o ochraně ovzduší je nechat si nejméně jednou za tři roky svůj spalovací zdroj zkontrolovat odborně způsobilou osobou výrobce tohoto zdroje (jestli je ve správném technickém stavu a je vhodně provozován). Doklad o provedené kontrole je nutné předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pokud o něj požádá.
 • Vzhledem k tomu, že 1. 9. 2019 byl ve vyhlášce stanoven referenční finanční limit. Tento limit byl stanoven ve výši 1 585,- Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1 848,- Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle).
 • PROVÁDÍME REVIZE TĚCHTO OBCHODNÍCH ZNAČEK

 • ELEKTROMET / ELMET TRADE / SOLEI / TERMO TECH / KELLER /
 • Cena revize 1848,- KČ + DPH 21% = 2.236,- KČ

 • Dopravné po celé ČR neúčtujeme !!!!!, revize provádíme během 30 dní od objednání.
 • Cílem kontroly je ověřit, zda je spalovací stacionární zdroj instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a povinnostmi provozovatele spalovacího stacionárního zdroje podle zákona oochraně ovzduší. Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Všechny výše uvedené skutečnosti mohou výrazně ovlivnit množství do ovzduší vypouštěných znečišťujících látek, které mají negativní dopady na zdraví.

 • Co mi hrozí, pokud kontrolu technického stavu a provozu neprovedu?
  Pokud nezajistíte kontrolu, resp. nepředložíte doklad o kontrole na vyžádání obecního úřadu obce srozšířenou působností (případně nepředložíte zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření s energií1) jde o přestupek, za který hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč fyzické osobě nepodnikající, nebo až do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.
 • V § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je uvedeno „provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky", znamená to, že 1. kontrolu zajistím 1. 8. 2016 (1. kalendářní rok) a tedy další kontrolu je nutné zajistit do 1. 8. 2019?
  Ano, pokud provedete první kontrolu technického stavu a provozu např. 1. 8. 2016, další kontrolu musíte provést nejpozději do 1. 8. 2019. Je tedy nutné ji provést do 36 měsíců od poslední kontroly.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránku· Mapa stránek· Mobilní verze · © 2012 - 2021 Elmet Trade · Počet návštěv: 982599 (23042)