česky slovensky deutsch

Akce

Dotace 67. výzva.

 • Kotle na tuhá paliva
 • Podpořena může být pouze instalace kotlů na tuhá paliva Seznam výrobků a technologií splňující požadavky na ekodesign dle Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
 • Podpora se nevztahuje na níže uvedené typy topidel na tuhá paliva:

- kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy,
- všechny druhy lokálních topidel (např. krby, krbové vložky, interiérová kamna),
- kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru,
- přestavěné kotle a kotlová tělesa, a to včetně přestavbových sad,
- kotle vyrábějící teplo výlučně k poskytování teplé pitné a užitkové vody,
- kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií, např. páry nebo vzduchu,
- kogenerační kotle na tuhá paliva s max. elektrickým výkonem 50 kW a více.

 • Výše podpory

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s
realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s
realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován
kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem
realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však
120 tis. Kč.

 • Způsobilé výdaje
  Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na
  stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
  stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle a) na pevná paliva včetně
  nákladů na úpravu spalinových cest,
  b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
  c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle
  včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
  d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
  úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby
  nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
  dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
  e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
  k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období
  do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
  f) náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování
  žádosti.
Akce č. 1, kotel + montáž základní EKO-MDP 15 na biomasu. Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu,a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let. Cena 103.990,-
Akce č. 2, , kotel + montáž základní EKO-MDP 20 na biomasu. Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu,a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let. Cena 107.990,-
Akce č. 3, kotel + montáž základní EKO-MDP 25 na biomasu. Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu,a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let. Cena 112.990,-
Akce č. 4, kotel + montáž základní EKO-KWP VIERE coal 17 na uhlí a biomasu / EKO-KWP V+ 17 na uhlí. Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu,a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let. Cena 116.990,-
Akce č. 5, kotel + montáž základní EKO-KWP VIERE coal 17 na uhlí a biomasu / EKO-KWP V+ 17 na uhlí. Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu,a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let. Cena 119.990,-
Akce č. 6, kotel + montáž základní EKO-KWP VIERE coal 34 na uhlí a biomasu / EKO-KWP V+ 17 na uhlí. Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu,a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let. Cena 125.990,-

Dále je možé ke každému setu dokoupit příslušenství, které zvýší komfort obsluhy kotle, ale není nutné k provozu.

ceny příslušenství bez DPH 15%.

Termostat pokojový s kabelem Elektromet ST290 V1 1599,-
Termostat pokojový s kabelem podsvícený Elektromet V3 1.799,-
Termostat pokojový dálkový podsvícený Elektromet V2 2.899,-
Servo ovládání čtyřcestného ventilu SM 46 60-120 sekund 3.500,-
Oběhové čerpadlo nízkoenergetické Elektromet DELTA 3.900,-
Kouřovody silnostěné 1,5mm černé 1.500,-
Vytisknout stránku Vytisknout stránku

Eko-kwp 50 premium


Eko-kwp premium 50kw

Multi dual premium
Multi dual premium 20kw

Multi dual premium 20kw
Multi dual premium 20kw

Wgj max 160l kombinovaný
Wgj max 160l kombinovaný

Nerezový komín Elektromet fasádní 180mm
Nerezový komín Elektromet fasádní 180mm

Zapojení přes čtxřcestný ventil
Zapojení přes čtyřcestný ventil

Eko Kwp premium 25kw pravé provedení

Eko Kwp premium 25kw pravé provedení

img_20140909_175035.jpg

Eko Kwp 20 premium
Eko Kwp premium 20 kw levé provedení

pripojeni-1.jpg

pripojeni-2.jpg

pripojeni-3.jpg

CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránku· Mapa stránek· Mobilní verze · © 2012 - 2017 Elmet Trade · Počet návštěv: 609349 (16617)