EU

 • UPOZORNĚNÍ

 • Povinností provozovatele podle zákona o ochraně ovzduší je nechat si nejméně jednou za tři roky svůj spalovací zdroj zkontrolovat odborně způsobilou osobou výrobce tohoto zdroje (jestli je ve správném technickém stavu a je vhodně provozován). Doklad o provedené kontrole je nutné předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, pokud o něj požádá.
 • Vzhledem k tomu, že 1. 9. 2019 byl ve vyhlášce stanoven referenční finanční limit. Tento limit byl stanoven ve výši 1 585,- Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1 848,- Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle).
 • PROVÁDÍME REVIZE TĚCHTO OBCHODNÍCH ZNAČEK

 • ELEKTROMET / ELMET TRADE / SOLEI / TERMO TECH / KELLER /
 • Cena revize 1848,- KČ + DPH 21% = 2.236,- KČ

 • Dopravné po celé ČR neúčtujeme !!!!!, revize provádíme během 30 dní od objednání.
 • Cílem kontroly je ověřit, zda je spalovací stacionární zdroj instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a povinnostmi provozovatele spalovacího stacionárního zdroje podle zákona oochraně ovzduší. Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Všechny výše uvedené skutečnosti mohou výrazně ovlivnit množství do ovzduší vypouštěných znečišťujících látek, které mají negativní dopady na zdraví.

 • Co mi hrozí, pokud kontrolu technického stavu a provozu neprovedu?
  Pokud nezajistíte kontrolu, resp. nepředložíte doklad o kontrole na vyžádání obecního úřadu obce srozšířenou působností (případně nepředložíte zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření s energií1) jde o přestupek, za který hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč fyzické osobě nepodnikající, nebo až do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.
 • V § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je uvedeno „provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky", znamená to, že 1. kontrolu zajistím 1. 8. 2016 (1. kalendářní rok) a tedy další kontrolu je nutné zajistit do 1. 8. 2019?
  Ano, pokud provedete první kontrolu technického stavu a provozu např. 1. 8. 2016, další kontrolu musíte provést nejpozději do 1. 8. 2019. Je tedy nutné ji provést do 36 měsíců od poslední kontroly.
Seite drucken Seite drucken