Automatický kotel na černé, hnědé uhlí Elektromet KWP VIERE COAL 5.emisní třída EKODESIGN

Automatický kotel kombinovaný Elmet trade KWP VIERE COAL EKODESIGN uhlí + pelety.

Dotace základní

75.000,- KČ

Kotel je zapsán do registru OPŽP EKODESIGN pod SVT kódy 21143/21144/21145

Odkaz na registr SFŽP OPŽP ČR

svt-viere-coal.jpg

Jsme držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.

cz_ro_b_c.jpg profesni-kvalifikace-kotle-001.jpg

AKCE ke každému kotli DÁREK 6000,- KČ na odběr hnědého uhlí Bílina.
 • Automatický kotel kombinovaný na hnědé a černé uhlí ořech 2 + pelety je určen k vytápění RD
 • Přednosti kotle: Vysoká energetická účinnost až 93%, ekonomický provoz, jednoduchá pohodlná obsluha, a údržba čištění jednou za 30 dní, nízká hladina emisí, a škodlivých látek, velmi nízká spotřeba el. energie 20-53 W, záruka 60 měsíců.
 • Výbava: rýnová retorta s automatickým zapalováním (zapálí bez problému uhlí hnědé i černé)
 • Výbava: ovládací panel TECH EL 483
 • Paliva: hnědé i černé uhlí ořech 2 + biomasa pelety.

 • Nejjednodušší čištění ve své třídě, velký prostor pro popel.
 • Funkce a vybavení řídící jednotky kotle

 • ovládání ventilátoru
 • ovládání šnekového podavače
 • ovládání oběhového čerpadla k ústřednímu topení
 • ovládání oběhového čerpadla k teplé užitkové vodě(bojleru)
 • ovládání pohonu směšovacího ventilu EKVITERMNÍ ŘÍZENÍ (čtyřcestný ventil)
 • možnost připojení pokojového regulátoru standartní nebo RS
 • spolupráce s modulem CS-65 GSM
 • spolupráce s modulem cs 500 Internet
 • čidlo teploty ÚT, TUV, podlahové, ventilu zpátečky
 • venkovní čidlo
 • čidlo teploty podavače
 • teplotní zabezpečení
 • napájecí kabely k regulátoru, napájecí kabely k čerpadlům

schema-480.jpg

Označení a výkon

kotle

cena kotle výbava

ZÁKLADNÍ

včetně

DPH 15%

cena kotle výbava

PREMIUM

včetně

DPH 15%

cena kotle výbava

PREMIUM +

včetně

DPH 15%

EKO-MDP V

premium 17

4,5-17kw

Cena kotle

včetně montáže

100.000,- KČ

Akční cena v OL kraji.

Ostatní kraje doplatek 5 tis.KČ.

+ 10 000,- KČ + 15 000,- KČ

EKO-MDP V

premium 25

6-25kw

Cena kotle

včetně montáže

105.000,- KČ

Akční cena v OL kraji.

Ostatní kraje doplatek 5 tis.KČ

+ 10 000,- KČ + 15 000,- KČ

EKO-MDP V

premium 34

8-38kw

Cena kotle

včetně montáže

125.000,- KČ

Akční cena v OL kraji.

Ostatní kraje doplatek 5 tis.KČ

+ 10 000,- KČ + 15 000,- KČ

* ceny kotlů, a sety montáží se mohou lišit dle použitých komponentů, a zařízení

** prodej kotlů na tel. 774 433 295 p.Stehlík

*** Příjem k vyřízení dotací na tel. 774 725 295 p.Kozubová

Nemáte hotovost na realizaci výměnu kotle ?

Nevadí, s námi to lehce zvládnete i bez finančních prostředků.

Montáž

ZÁKLADNÍ

Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetně krátké smyčky čtyřcestného ventilu a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění,a seřízení kotle, certifikát o montáži,a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let.
Montáž

PREMIUM

Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu, EKVITERMNÍHO ŘÍZENÍ s venkovním čidlem,a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži, a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let.
Montáž

PREMIUM+

Cena obsahuje přjezd montážníků, demontáž starého kotle, ekologickou likvidaci starého kotle, montáž nového kotle včetmě krátké smyčky čtyřcestného ventilu, EKVITERMNÍHO ŘÍZENÍ s venkovním čidlem, INTERNETOVÉ OVLÁDÁNÍ KOTLE, a dopojení do systému maximální délky 1,5m, zaškolení obsluhy, spuštění a seřízení kotle, certifikát o montáži, a kompletní dokumentace k získání dotace, dále záruka 60 měsíců + mobilita 10 let.

rozmery-mdp-premium-1.jpg

rozmery-mdp-premium-2.jpg

 • Rozměry KWP VIERE 15

clip-viere-15.jpg

 • Rozměry KWP VIERE 25

clip-viere-25.jpg

Klikněte zde Podmínky AKCE SD Bílinské uhlí

infografikadotace.jpg

Základní informace o kotlíkových dotacích

Jedná se o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za:

Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 %

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.

V případě, že cílovou skupinou bude fyzická osoba z prioritního území (seznam prioritních obcí naleznete v sekci "Dokumenty" bude výše podpory fyzické osobě navýšena o 5%.)

Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč, tzn. fyzická osoba (žadatel o dotaci) bude moci získat v rámci dotace maximálně 85 % (tepelné čerpadlo + obec v prioritním území), tj. 127 500 Kč, zbývající výdaje jsou hrazeny fyzickou osobou.

Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (tzv. "mikro" energetická opatření), jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Na "mikro" energetická opatření je možné v rámci způsobilých výdajů vyčlenit maximálně max. 20 tis. Kč.

Základní pravidla pro fyzické osoby zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí v rámci výzvy k předkládání projektů pro kraje na www.opzp.cz, konkrétně na odkazu http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty, Tento dokument naleznete také na tomto webu v sekci „Dokumenty". Zde naleznete komplexní v současné době známé podmínky. Je však nutno zdůraznit, že v každém kraji mohou nastat určitá specifika, a to v případech, kdy to podmínky výzvy pro kraje umožňují, proto definitivní a kompletní podmínky a doplňující informace pro potenciální žadatele (fyzické osoby)

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku